Bestuur

Samenstelling van het bestuur per 1 december 2019:
Milko Arendse   Voorzitter   [email protected]
Denise Frèrejean   Vicevoorzitter   [email protected]
Lorinda de Winter   Penningmeester   [email protected]
Marga Moeijes-van den Hooff   Secretaris   [email protected]
Rien Hogerwerf   Technische commissie (vz)   [email protected]
Maria Bellis   Jeugdcommissie(vz)   [email protected]
         

Rekeningnummer: NL94 ABNA 0448 9440 65

Kamer van Koophandel Amsterdam   57078769