Training

Algemeen

Bij de jeugdlessen staat spelplezier centraal, met daarbij veel aandacht voor de techniek. Tennis is immers een technische sport. Voor de allerjongsten wordt aangepast materiaal gebruikt dat wil zeggen zachtere ballen, kleinere rackets en een aangepast speelveld.
Dit alles volgens de principes van Tenniskids, zoals aanbevolen door de KNLTB.

Tijdens het zomerseizoen van 1 april t/m 30 september wordt aan alle jeugdleden t/m 14 jaar verplichte training gegeven.
Jeugdleden van 15 t/m 17 jaar kunnen zelf aangeven of zij training willen volgen, hetgeen wij wel aanraden.
Het aanmelden voor de zomertraining en het doorgeven van de verhinderingen gaat via de website. De indeling van de trainingsgroepen is de verantwoordelijkheid van de trainers.

De reguliere training bestaat uit één uur training (50 minuten les en 10 minuten inspelen) per week. Jeugdleden kunnen zich ook opgeven voor twee uur en/of anderhalf uur training in de week. Hier zijn uiteraard extra kosten aan verbonden.
De kinderen worden in principe ingedeeld in een groep van 8 kinderen op twee banen. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid, niveau, leeftijd e.d.

De trainingen vinden plaats op de binnen- en buitenbanen op maandag t/m zaterdag.
De exacte les data komen aan het begin van het seizoen op de website te staan, gelijktijdig met het bekendmaken van de trainingsindeling.

Gedurende de periode van inschrijving voor de zomer- of wintertraining staat de link naar het formulier op de pagina 'Inschrijfformulieren' !


Trainingen in het zomerseizoen: uitval en inhalen
Als door de weersomstandigheden de toegang tot de buitenbanen gesloten is, vervallen de trainingen.  Hoewel de vereniging het beleid heeft om trainingen die niet door kunnen gaan wegens regen op een ander moment in te halen, hebben we hier te maken met overmacht. Omdat wij deze uren wel graag op een andere manier, op een ander moment willen inhalen, zullen wij in de loop van het seizoen een leuk gratis evenement organiseren op het park voor alle jeugd. De datum hiervoor moeten wij nog vaststellen maar daar horen jullie binnenkort meer over.

Er wordt gestreefd om alle geplande trainingen, dus ook bij onbespeelbaarheid van de buitenbanen, door te laten gaan op de binnenbanen.
Indien dit niet mogelijk is worden een aantal van de uitgevallen trainingen op, door de trainers van tevoren aangegeven tijdstippen, ingehaald.

Het aantal geplande trainingen in het zomerseizoen is 18 keer.

Er is geen les:
- tijdens officiële feestdagen
- in de meivakantie
- tijdens het Open Startbaan Toernooi in juni: week 25
- gedurende de zomervakantie

Trainingen die vallen op feestdagen worden ingehaald. Je krijgt daar nadere informatie over van de trainers.

Wintertraining
Wintertraining voor de jeugdleden valt buiten het normale lidmaatschap. Voor deze training kan men zich apart opgeven. De trainers informeren alle jeugdleden hierover via de mail.
De wintertraining is van 1 oktober t/m 31 maart.
Er zijn in de winter 22 lesweken. Het tarief voor de wintertraining wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
Het uitgangspunt voor de trainingen is: 8 kinderen op 2 banen met 1 trainer. Bij de indeling kunnen daarop uitzonderingen gemaakt worden.
Vragen? [email protected]


Winter training for youth members is beyond the normal membership. For this training, one needs to subscribe separately. The trainers will inform all youth members by mail.
The wintertraining is from October 1st until March 31:  22 weeks. The price for the wintertraining will be decided upon annually.

The starting point for the training is: 8 children on 2 courses with 1 trainer. When classifying the groups, exceptions can be made.
Questions? [email protected]

 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 645 5666

Address

Startbaan 2
1185 XR Amstelveen