Lidmaatschap

Informatie en voorwaarden betreffende het lidmaatschap van LTC Startbaan.

Het contactadres voor alle onderwerpen m.b.t. het lidmaatschap is: [email protected]
Yolanda Steenbruggen


Tennis voor de jongste jeugd 


Voor de beginnende jonge jeugdtennisser is er Voorbereidend Tennis.
Voorbereidend tennis is bedoeld voor kinderen tussen ongeveer vijf en acht jaar. Dit is de manier om onder begeleiding van een trainer kennis te maken met tennis, tegelijk met andere kinderen die net beginnen. Een racket hoeft niet aangeschaft te worden, dat hebben wij te leen. Alleen sportkleding en sportschoenen (géén zwarte zolen!) is voldoende in het begin... en enthousiasme!

  • Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

e-mailadres informatie nieuwe jeugdleden: [email protected]


Lidmaatschap

In de praktijk kan tussen eind maart en eind oktober buiten op de gravelbanen gespeeld worden. Ieder jaar wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
Graag maken we de nieuwe leden meteen wegwijs in de vereniging. Daarvoor bestaat ook de Ledenwervingscommissie. Ieder nieuw lid- zowel dus jeugd als senioren- kan indien gewenst een lid toegewezen krijgen die zorgt voor een goede introductie binnen de vereniging. Dit is de manier om meteen andere tennissers te leren kennen en de drempel te verlagen om deel te nemen aan de verschillende activiteiten, zoals de tossgelegenheden en de toernooien.
Nieuwe jeugdleden kunnen met hun vragen altijd terecht bij [email protected] en de senioren bij [email protected]

Lid worden?
Het lidmaatschap wordt verkregen door dit formulier in te vullen en te verzenden.

Als het lidmaatschap wordt aangevraagd door een minderjarige, dan dient de aanvraag mede ondertekend te zijn door degenen die de ouderlijke macht of voogdij uitoefenen.

De jaarlijkse contributienota wordt in de eerste helft van februari door de penningmeeester toegestuurd en dient medio maart te zijn betaald.
Na betaling kan het KNLTB-ledenpasje in de laatste week van maart worden opgehaald - op een of meer nader vast te stellen data.

Aanmelding tijdens het seizoen

U bent ook van harte welkom om tijdens het seizoen lid te worden. In dat geval betaalt u de contributie naar evenredigheid. Bij nieuwe jeugdleden tijdens het seizoen wordt geprobeerd nog een goede lesgroep te vinden.

Lidmaatschapspas

Bij het lidmaatschap hoort de lidmaatschapspas. Met deze pas kunt u een baan afschrijven in het digitale afhangsysteem. Tevens is de pas handig om bij de tossgelegenheden mee te nemen zodat de indelingen gemaakt kunnen worden. Daarnaast hoort de pas bij officiële wedstrijden zoals toernooien en competitie getoond te kunnen worden. Op de pas hoort uw foto te staan. De pas valt voorafgaand aan het seizoen in het tweede gedeelte van maart op te halen in de bestuurskamer. De precieze mogelijkheden daarvoor worden gecommuniceerd.

Lidmaatschapsbedragen voor tennisseizoen 2020
 
Entrée
max. € 50,00 voor leden van een gezin
die in hetzelfde seizoen lid worden
25,00  

Seniorlid (leeftijd vanaf 22 jaar)*

212,50  

Studentlid (leeftijd: 18 - 21 met uitloop naar 25 jaar)*

170,00  

Competitiebijdrage senior - per team

100,00

 

Competitiebijdrage junior - per persoon

€ 

17,50

 

Niet spelend lid (donateur)

 25,00

 
 
Voor alle Jeugdlidmaatschappen zie de uitgebreide informatie op onze jeugdpagina LESAANBOD
 

Ledenwerfkorting

Leden van LTC Startbaan die een nieuw seniorlid aanbrengen, krijgen onder bepaalde voorwaarden een korting van 10% per aangebracht lid met een maximum van vijf leden.

De voorwaarden:

  • Het nieuw aangebrachte seniorlid dient tenminste twee verenigingsjaren lid te blijven van LTC Startbaan.
  • Het nieuwe lid is tenminste de twee voorgaande verenigingsjaren géén lid van LTC Startbaan geweest.
  • De korting is eenmalig en wordt verleend op de contributie van het volgende verenigingsjaar.
  • Juniorleden kunnen ook seniorleden aanbrengen. Zij ontvangen dan een korting van 10% op hun contributie-exclusief trainingsbijdrage.
  • Op het aanmeldingsformulier van het nieuwe lid moet de naam van het aanbrengende lid vermeld worden.
  • De actie is geldig tot nadere aankondiging.
  • Bestuursleden zijn uitgesloten van deze actie.

Introductie niet-leden

De leden hebben het recht om drie keer per jaar een introducé(e) te laten spelen.
Dit kan van maandag t/m zondag van 9.00 tot 18.00 uur.

Daartoe dient het lid een introductiepas te kopen bij de bar.
De kosten voor introductie zijn: € 5,- per keer voor personen boven de 17 jr. en € 2,50 voor personen tot en met 17 jr.

De introductiepas is slechts voor één dag geldig en kan op werkdagen ná 18 uur niet worden gebruikt

Het bestuur heeft de vrijheid om nadere voorwaarden aan dit recht te stellen

Vraag bij betaling een betalingsbewijs, voorzien van datum.
Als de introducé(e) besluit lid te worden, worden de introductiekosten (bij inlevering van betalingsbewijs!) door de penningmeester in mindering gebracht op de contributie.

 

Sfeerimpressie

klik hier voor een sfeerimpressie

Blessureregeling

Bij langdurige (tenminste twee aaneengesloten maanden) blessure of ziekte of bij zwangerschap gedurende het tennisseizoen, kan ná het schriftelijk of per e-mail melden van die situatie bij de penningmeester, het lidmaatschap worden bevroren en omgezet naar een tijdelijk donateurschap. Het ledenpasje wordt dan door de penningmeester geblokkeerd.
De contributie wordt naar rato gecompenseerd in het volgende seizoen.
Wacht er niet mee om contact op te nemen en neem niet vanzelfsprekend aan dat ‘het vast al wel bekend is dat ik nu niet kan spelen’!
 
Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór het einde van het verenigingsjaar, dus uiterlijk 1 oktober. Na deze datum bent u voor opzegging een boete verschuldigd van € 40,- voor senioren en € 25,- voor junioren. Bij opzegging na 1 februari bent u zelfs de gehele contributie verschuldigd.

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk per brief of per mail gedaan te worden bij de ledenadministratie. Na opzegging van het lidmaatschap ontvangt u een bevestiging binnen twee weken. Wanneer dit niet het geval is, dan is het aan u om nog navraag te doen.