Lidmaatschap

Informatie en voorwaarden betreffende het lidmaatschap van LTC Startbaan.

Het contactadres voor alle onderwerpen m.b.t. het lidmaatschap is: [email protected]
Yolanda Steenbruggen


Tennis voor de jongste jeugd 

Voor de beginnende jonge jeugdtennisser is er Voorbereidend Tennis.
Voorbereidend tennis is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 7 jaar. Dit is de manier om onder begeleiding van een trainer kennis te maken met tennis, tegelijk met andere kinderen die net beginnen. Een racket hoeft niet aangeschaft te worden, dat hebben wij te leen. Alleen sportkleding en sportschoenen (géén zwarte zolen!) is voldoende in het begin... en enthousiasme!

  • Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

e-mailadres informatie nieuwe jeugdleden: [email protected]


Lidmaatschap

In de praktijk kan tussen eind maart en eind oktober buiten op de gravelbanen gespeeld worden. Ieder jaar wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
Graag maken we de nieuwe leden meteen wegwijs in de vereniging. Daarvoor bestaat ook de Ledenwervingscommissie. Ieder nieuw lid- zowel dus jeugd als senioren- kan indien gewenst een lid toegewezen krijgen die zorgt voor een goede introductie binnen de vereniging. Dit is de manier om meteen andere tennissers te leren kennen en de drempel te verlagen om deel te nemen aan de verschillende activiteiten, zoals de tossgelegenheden en de toernooien.
Nieuwe jeugdleden kunnen met hun vragen altijd terecht bij [email protected] en de senioren bij [email protected]

Lid worden?
Het lidmaatschap wordt verkregen door dit formulier in te vullen en te verzenden.

Als het lidmaatschap wordt aangevraagd door een minderjarige, dan dient de aanvraag mede ondertekend te zijn door degenen die de ouderlijke macht of voogdij uitoefenen.

De jaarlijkse contributienota wordt voor de start van het seizoen door de penningmeeester toegestuurd en dient medio maart te zijn betaald. Betalen van de contributie gaat via Club Collect. Op de nota staat duidelijk aangegeven hoe Club Collect te gebruiken is.

Aanmelding tijdens het seizoen

U bent ook van harte welkom om tijdens het seizoen lid te worden. In dat geval betaalt u de contributie naar evenredigheid. Bij nieuwe jeugdleden tijdens het seizoen wordt geprobeerd nog een goede lesgroep te vinden.

Lidmaatschapspas

Bij het lidmaatschap hoort de lidmaatschapspas. Met deze pas kunt u een baan afschrijven in het digitale afhangsysteem. Tevens is de pas handig om bij de tossgelegenheden mee te nemen zodat de indelingen gemaakt kunnen worden. Daarnaast hoort de pas bij officiële wedstrijden zoals toernooien en competitie getoond te kunnen worden. Op de pas hoort uw foto te staan. 
Een spelerspas is via de ledenadministratie aan te vragen, je moet dan een foto meesturen met een neutrale achtergrond.

Het pasje is meerdere jaren geldig.

Lidmaatschapsbedragen voor tennisseizoen 2023
 

Seniorlid (leeftijd vanaf 22 jaar)*

220,00  

Studentlid (leeftijd: 18 - 21 met uitloop naar 25 jaar)*

175,00  

Juniorlid (leeftijd tot 18 jaar)

95,00  

Competitiebijdrage senior - per team

100,00

 

Competitiebijdrage junior - per persoon

€ 

17,50

 

Niet spelend lid (donateur)

 25,00

 
 
Voor alle Jeugdlidmaatschappen zie de uitgebreide informatie op onze jeugdpagina LESAANBOD
 

Ledenwerfkorting

Leden van LTC Startbaan die een nieuw seniorlid aanbrengen, krijgen onder bepaalde voorwaarden een korting van 10% per aangebracht lid met een maximum van vijf leden.

De voorwaarden:

  • Het nieuw aangebrachte seniorlid dient tenminste twee verenigingsjaren lid te blijven van LTC Startbaan.
  • Het nieuwe lid is tenminste de twee voorgaande verenigingsjaren géén lid van LTC Startbaan geweest.
  • De korting is eenmalig en wordt verleend op de contributie van het volgende verenigingsjaar.
  • Juniorleden kunnen ook seniorleden aanbrengen. Zij ontvangen dan een korting van 10% op hun contributie-exclusief trainingsbijdrage.
  • Op het aanmeldingsformulier van het nieuwe lid moet de naam van het aanbrengende lid vermeld worden.
  • De actie is geldig tot nadere aankondiging.
  • Bestuursleden zijn uitgesloten van deze actie.

Introductie van niet-leden

Voor het eerst mag ieder (jeugd)lid dit seizoen vier keer gratis een introducé meenemen om een half uurtje mee te tennissen. Hartstikke leuk om vrienden kennis te laten maken met een lekker potje tennis! Meer dan vier keer iemand meenemen? Geen probleem! Dit kun je aangeven in het reserveringssysteem online. Ook stuur je hiervoor een mail naar de penningmeester. Vermeld hierin het bondsnummer dat op je pasje staat. Voor volwassen leden zijn de kosten voor 10 extra introducés €25,-. Voor jeugdleden is dit €12,50. De aanvraag wordt binnen veertien dagen verwerkt waarna je een bevestiging en een factuur ontvangt. Wij kijken ernaar uit om jullie samen met mogelijke nieuwe leden te verwelkomen!

Introduction of non-members

For the first time this season, we would like to invite (youth)members to bring along a friend to try out our sport. (Youth)Members may be accompanied by a non-member four times for a thirty-minute training, in which they can be introduced and become familiar with our sport. If you would like to bring someone more than four times, that is no problem! Please make sure to register in the online booking system. Furthermore, you have to send the request via email . In the email, please mention your membership number which you can find on your membership card. For adults the cost of 10 extra non-member participants is €25,-. For youth members this is €12,50. Your request can take up to fourteen days to be processed after which you will receive a confirmation email and the bill. We think this is a wonderful opportunity to allow people to give tennis a try and perhaps even consider becoming members themselves. We look forward to welcoming you and your friends!

Het bestuur heeft de vrijheid om nadere voorwaarden aan dit recht te stellen.

Sfeerimpressie

klik hier voor een sfeerimpressie

Blessureregeling

Bij langdurige (tenminste twee aaneengesloten maanden) blessure of ziekte of bij zwangerschap gedurende het tennisseizoen, kan ná het schriftelijk of per e-mail melden van die situatie bij de penningmeester. Het lidmaatschap worden bevroren en omgezet naar een tijdelijk donateurschap. Het ledenpasje wordt dan door de penningmeester geblokkeerd.
De contributie wordt naar rato gecompenseerd in het volgende seizoen.
Wacht er niet mee om contact op te nemen en neem niet vanzelfsprekend aan dat ‘het vast al wel bekend is dat ik nu niet kan spelen’!
 
Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór het einde van het verenigingsjaar, dus uiterlijk 1 oktober. Na deze datum bent u voor opzegging een boete verschuldigd van € 40,- voor senioren en € 25,- voor jeugdspelers. Bij opzegging na 1 februari bent u zelfs de gehele contributie verschuldigd. Voor jeugdleden geldt na opzegging dat zij wel het trainingspakket dienen af te nemen tot 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk per brief of per mail gedaan te worden bij de ledenadministratie. Na opzegging van het lidmaatschap ontvangt u een bevestiging binnen twee weken. Wanneer dit niet het geval is, dan is het aan u om nog navraag te doen.