Lesaanbod

Algemene informatie

Het jeugdtennis is erg belangrijk bij LTC Startbaan, het heeft al jaren de volle aandacht die de jeugd verdient. Het beantwoordt aan de brede behoefte van ouders aan een verantwoorde tennisopleiding voor hun kinderen.
Momenteel doen er ongeveer 230 kinderen aan mee, op alle niveaus. Voor alle jeugdspelers van 5 t/m 14 jaar wordt er gewerkt met de zogenaamde “All-in-one pakketten”. Alle pakketten beginnen op 1 april en lopen door tot 31 maart van het jaar daarop, tussentijds instromen is mogelijk indien er een geschikte lesgroep gevonden kan worden. 

Voorbereidend Tennis (VT): is voor de jongste spelers van 5 tot en met 8 jaar. Zij leren het spel door op een kleiner veld te spelen met lichtere tennisballen. De lessen worden gegeven door onze vaste clubtrainers in groepjes van maximaal 14 kinderen per trainer. 
Het Schoolpakket: is het basistrainingsprogramma voor beginnende jeugdspelers van 8 t/m 14. Het Schoolpakket gaat verder dan het Voorbereidend Tennis. Spelplezier blijft voorop staan, maar met veel aandacht voor techniek. Gaandeweg wordt de stap gemaakt naar het eindspel op een volledige baan met standaard racket en bal.


Het Collegepakket:
is gericht op gevorderde jeugdspelers met een hoger ambitieniveau. Naast spelplezier en techniek is er veel aandacht voor het leren spelen van wedstrijden.

Het Academypakket: gaat nog een stapje verder dan het Collegepakket en is gericht op de betere spelers met een hoog ambitieniveau. Dit pakket is voor de beste jeugdspelers van de vereniging in hun leeftijdscategorie. Zij nemen deel aan de KNLTB Junioren Tour en hebben een goede positie op de jeugdranglijst.

15 t/m 17 jaar: Jeugdspelers van 15 t/m 17 jaar kunnen nog (blijven) meedoen aan de ‘All-in-one' pakketten als zij dat willen. Het is in deze leeftijdscategorie niet (meer) verplicht.

 
Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór het einde van het verenigingsjaar, dus uiterlijk 30 november. Na deze datum bent u voor opzegging een boete verschuldigd € 25,- voor junioren. Bij opzegging na 1 februari bent u zelfs de gehele contributie verschuldigd.

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk per brief of per mail gedaan te worden bij de ledenadministratie. Na opzegging van het lidmaatschap ontvangt u een bevestiging binnen twee weken. Wanneer dit niet het geval is, dan is het aan u om nog navraag te doen.