Ledenwervingscommissie

De samenstelling van de LWC is:

Erwin Roorda
John Lie
Connie Sisselaar
Corné van Nijhuis

De LWC richt zich op de werving van nieuwe leden en ledenbehoud. De commissie wil er onder andere voor zorgen dat nieuwe leden een warm welkom krijgen binnen de vereniging. Persoonlijke aandacht voor iedere nieuwe speler tijdens het eerste lidmaatschapsjaar is daarbij een speerpunt.

Nieuwe leden kunnen op verzoek worden gekoppeld aan een “tennismaatje”. De taak van de maatjes is om het nieuwe lid wegwijs te maken binnen de vereniging, hem/haar te vragen eens een balletje te slaan, aanwezig te zijn bij activiteiten die georganiseerd worden voor deze groep en te monitoren of het nieuwe lid zijn plekje gevonden heeft in de loop van het seizoen.
Wij wensen alle nieuwe leden een warm welkom en de maatjes veel plezier en succes met deze mooie taak!

Erwin Roorda heeft de rol van “maatjescoördinator” op zich genomen en zorgt voor een goede match qua niveau en tennisbeleving. De commissie is te bereiken via [email protected].

Alle overige informatie m.b.t. het lidmaatschap vind je hier.