Amico

De interne competitie van LTC Startbaan.

De Amicocommissie bestaat uit:
Jan Schuijt
Hennie Denters
Marlies Kroes
Benno de Paauw

Voorwaarden

Seizoen 2018

Beste Startbaanleden,

Zoals ieder jaar organiseren wij weer van 1 april tot 31 oktober onze spannende interne competitie genaamd Amico. Deze competitie staat garant voor leuk attractief seniorentennis gestoken in een competitief jasje in de speelcategorieën–DD–HD-GD.

Dit jaar is er alleen een dubbelcompetitie. Voor de singels wordt er vanuit de Technische Commissie (TC) de digitale clubladder georganiseerd waar je singels kunt spelen. Meer informatie hierover wordt door de TC gecommuniceerd.

Duidelijke doelstelling van de Amico is om naast het tennissen vooral de saamhorigheid en de vele vriendschapsbanden onder onze seniorenleden aan te halen en te verstevigen. Zoals de naam Amico al aangeeft, wil de wedstrijdleiding vooral het vriendschappelijke aspect van deze competitie benadrukken. Met uitzondering van onze kwartaalleden, is ieder clublid ouder dan 17 jaar van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Dubbelcompetitie. In de dubbel/mix competitie kan per speelcategorie slechts eenmaal ingeschreven worden. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen bestaan de dubbelpoules uit maximaal 8 koppels.

De wedstrijdleiding streeft ernaar de poules zodanig samen te stellen dat iedereen in zijn/haar eigen speelsterkte leuke wedstrijden kan spelen. Gekeken wordt naar uw speelprestaties van het afgelopen jaar. Bij nieuwe deelnemers telt de speelsterkte zoals vermeld op de ledenpas.
Digitaal inschrijven. Inschrijven is mogelijk t/m 12 maart via het inschrijfformulier op www.toernooi.nl

NB In tegenstelling tot de toernooiklapper is het voor toernooi.nl noodzakelijk dat u zich eenmalig registreert via mijn knltb.

Houd uw ledenpasje bij de hand, voor het invullen van uw bondsnummer. De inschrijfkosten zijn € 2,50,- p/p per speelcategorie Omdat de kosten eenmalig zullen worden geïncasseerd, dient u ook uw bankpasje bij de hand te houden.

Denk bij de inschrijving wel goed na aan hoeveel speelcategorieën u mee wilt doen. Het afgelopen seizoen zijn er helaas te veel poules niet volledig uitgespeeld, deels door blessures maar ook omdat men zich voor te veel speelcategorieën had ingeschreven. Dit is onsportief en zeker niet leuk voor de andere spelers uit de poule..

Bereikbaarheid. Door de opzet van deze competitie en een goed verloop daarvan, is de bereikbaarheid van iedereen essentieel! Daarom is bij de inschrijving iedere deelnemer verplicht naast een e-mail adres, ook ten minste één telefoonnummer (privé, werk en/of mobiel) op te geven. Dit telefoonnummer zal naast uw naam op de poule indeling vermeld worden.

Betalen per incasso.
Net als vorig jaar zal de organisatie het inschrijfgeld innen door een eenmalige incasso begin maart.

Het is zeer belangrijk dat u bij de inschrijving uw IBAN-code juist (aaneensluitend) en leesbaar invult. Gebeurt dit niet, dan kan het mis gaan met de registratie van uw inschrijving en is de kans groot dat u niet bent ingedeeld.

Afsprakenavond maandag 19 maart 2018 (aanvang 19.30 uur).
Op deze avond ontvangt iedere deelnemer de poule-indeling(en) en maakt men in principe alle speelafspraken. Neem daarom je agenda mee. Wanneer je niet op de afsprakenavond aanwezig kan zijn, moet op korte termijn contact worden gelegd met de tegenstanders in de poule om speelafspraken te maken. Met enige klem adviseren wij alle deelnemers om vóór 1 augustus het merendeel van de poulewedstrijden gespeeld te hebben. Dit voorkomt dat aan het eind van seizoen plotseling heel veel wedstrijden gespeeld moeten worden.

Afhangen en noteren uitslag.
Op de afgesproken speeldatum schrifj je via het afhangsysteem een baan af volgens de bestaande regels, dus met) 4 speelpasjes). Inspelen 5 minuten, wedstrijd 40 minuten met doortellen van de games (dus geen sets). De winnende partij is verantwoordelijk voor het correct en leesbaar invullen van de uitslag op het uitslagenbord. Bij een gelijkspel ligt deze verantwoordelijkheid bij beide partijen.

De organisatie verwerkt met enige regelmaat alle ingevulde uitslagen in het programma Zo kan iedere deelnemer rustig thuis op de computer alle uitslagen en de stand in zijn/haar poule bekijken, evenals op juistheid controleren. Ook de ontwikkelingen in alle andere poules zijn hierdoor gemakkelijk voor iedereen te volgen. Ga hiervoor naar www.toernooi.nl (vul bij de zoekopdracht het woord Amico & DDD 2018 in)

Amico meldpunt.
[email protected] is het adres waar u terecht kunt voor vragen, verzoeken, klachten, melden van blessures, opgave en/of vervanging, verkeerd ingevoerde uitslagen etc. Zie ook het reglement in www.toernooi.nl.

Op maandagavond 12 november 2018 (aanvang 20.00 uur) sluiten we deze Amico af op ons tennispark met de officiële prijsuitreiking. Om de gezelligheid op deze avond nog wat extra te verhogen, zal er tevens een heuse tombola met aantrekkelijke prijzen worden gehouden. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 645 5666

Address

Startbaan 2
1185 XR Amstelveen